View from Katarinahissen in Stockholm
View from Katarinahissen, looking over Old Town and Skeppsholmen
Vy från Katarinahissen över Gamla Stan och Skeppsholmen


Copyright Leif Spångberg, Stockholm, 1964-2005, www.stockholmiana.com